Indywidualny plan pracy młodzików.

Poniżej przedstawiamy rozpiskę indywidualnej pracy dla zawodników w okresie wakacyjnym:

20.07 trucht 5minut,400 żonglerek, rozciąganie
22.07 trucht 10minut 400 żonglerek, rozciąganie
25.07 trucht 10 minut, deska przodem, tyłem 2x30 sekund, rozciąganie
27.07 trucht 10 minut 400 żonglerek, rozciąganie
29.07 trucht 2x 5minut, przerwa marsz 3 minuty, 400 żonglerek
31.07 trucht 2x 5minut, przerwa marsz 3 minuty,deska przodem, tyłem 2x30 sekund
03.08 trucht 2x 6minut, przerwa marsz 3minuty, 400 żonglerek
05.08 trucht 2x 6minut, przerwa marsz 2minuty, deska przodem, tyłem 2x30 sekund
08.08 trucht 3x4 minuty. przerwa marsz 2 minuty, 400 żonglerek
10.08 trucht 3x4 minuty. przerwa marsz 2 minuty,deska przodem, tyłem 2x30 sekund
13.08 trucht 3x5minut. przerwa marsz 2 minuty, 400 żonglerek
15.08 trucht 3x5minut. przerwa marsz 2 minuty, 400 żonglerek
18.08 trucht 3x5minut. przerwa marsz 2 minuty, deska przodem, tyłem 2x30 sekund